Tapahtuman säännöt

Säännöt

Kaikki Espoo Rantamaraton –tapahtumaan osallistuvat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Rantamaratonin vastuullisena järjestäjänä on Rantamaraton seurayhtymä (Esbo IF, Espoon Tapiot ja Leppävaaran Sisu).

Muista!

Henkilökohtaisen osanottajanumeron siirto toiselle henkilölle tai matkanvaihto ovat mahdollisia vain erikseen sopimalla. Järjestäjällä on oikeus periä siirtokuluja tapahtuman nettisivuilla ilmoittamansa mukaisesti

Ryhmien toivotaan ilmoittavan etukäteen, milloin ja keiden numerot noudetaan keskitetysti. 

Rintanumero 

Rintanumero tulee kiinnittää paidan etupuolen yläosaan siten, että se on helposti luettavissa. Numeroa ei saa taittaa tai peittää. Osanottajalla ei ole oikeutta peittää tai poistaa järjestäjän asettamia mainoksia. Rintanumeron saa pitää suorituksen jälkeen. Osanottajanumero on henkilökohtainen eikä toinen henkilö voi juosta sen kanssa. Jos henkilötietoja ei ole muutettu tapahtumakansliassa ennen lähtöä, osallistuminen voidaan hylätä. Ilman numeroa ei pääse maaliin ja ilman numeroa juoksevat poistetaan myös reitiltä. Huomaa, että ajanottosiru on numerolapussa, sirua ei saa peittää käsillä lähdön tai maaliintulon aikana! 

Osanoton siirto ja peruutusturvamaksu 

Mikäli olet maksanut kymmenen euron peruutusturvamaksun ilmoittautumisen yhteydessä, olet oikeutettu siirtämään osallistumisesi seuraavalle vuodelle. Osallistumisen voi myös siirtää, jos joudut vamman, sairauden tai muun merkittävän syyn takia peruuttamaan osallistumisesi. Vamman tai sairauden johdosta siirto onnistuu myös tapahtumapäivänä ennen kuin viikon sen jälkeenkin. Lähetä siirtosilmoitus sähköpostitse osoitteeseen info@rantamaraton.fi, ja kirjoita viestin aiheeksi "Osanoton Siirto". Siirron voi tehdä vain itselleen samalle matkalle ja yhden vuoden eteenpäin. Käytännössä siirto tehdään erillisenä siirtoilmoittautumisena, johon ohjeet saat tapahtuman jälkeen. Huomaa, että siirtoilmoittautumisesta veloitetaan aina voimassa oleva siirtomaksu ja että siirtoilmoittautumiset tulee tehdä viimeistään vuoden loppuun mennessä tapahtuman jälkeen. 

Sarjat 

Kilpailusarja juoksuissa määräytyy kuluvan vuoden joulukuun 31. päivän iän mukaan. Mikäli syntymäaikaa ei ole ilmoitettu, sarja on miehet tai naiset yleiskilpailu. Puolimaratonilla ja maratonilla sarjat ovat miehet ja naiset: yleinen ja ikäryhmittäin (40-49, 50-59, ja 60+). 

10 km:n matkalla on sarjat miehille ja naisille, mutta ei ikäluokkasarjoja.  

Huom!

Varmista sarjasi ennen kilpailua! Kilpailun jälkeen tehtyjä sarjamuutoksia ei huomioida tulosluettelossa tai palkintosijoissa. 

Kilpailun kesto

Maratonin ja puolimaratonin virallinen suoritusaikaraja on kuusi tuntia ja kympillä kaksi tuntia. Maraton reitin purku käynnistyy puolimatkasta alkaen klo 15:00. Maratonin osanottajan tulee olla ohittanut kyseinen piste siihen mennessä saadakseen jatkaa suoritustaan. 

Keskeyttäminen 

Mikäli joudut keskeyttämään, ilmoittaudu lähimpään huoltopisteeseen / ensiapupisteeseen. Ilmoita huoltopisteen vastaavalle, jos tarvitset kyydin tapahtuma-alueelle. 

Hylkääminen 

Tapahtuman tuomaristolla on oikeus hylätä urheilusuoritus ja poistaa osanottaja reitiltä, mikäli tämä ei noudata sääntöjä ja annettuja ohjeita. Urheilusuoritus hylätään automaattisesti, mikäli osanottajalla ei ole kilpailunumeroa tai se ei ole hänen omansa. 

Vastuu 

Osanottajia ei ole vakuutettu järjestäjän puolesta. Jokainen juoksija osallistuu tapahtumaan omalla vastuullaan. 

Ikäraja

Rantamaratonilla ei ole alaikärajaa. Alle 18-vuotiaiden osallistuminen edellyttää vanhempien / huoltajan luvan. 

Videointi ja valokuvaus 

Maaliintulijat videoidaan. Tunnistamiseen tarvitaan numeroa, joka on selvästi näkyvillä. Järjestäjällä on vapaa käyttöoikeus omissa kanavissaan ja markkinoinnissa tapahtuman aikana ottamilleen kuville ja videotallenteille. 

Tulokset ja ajanotto

Rantamaratonilla on käytössä mikrosiruajanotto, siru on kilpailunumerossa. Osanottosi varmistuksen yhteydessä saat kirjekuoren, jossa on rintanumerosi. Numeron takaosaan on kiinnitetty ajanottosiru - älä missään tilanteessa poista sirua.  

Jokaiselle osanottajalle otetaan sekä brutto- että nettoaika. Bruttoaika on osanottajan aika lähtölaukauksesta maaliin. Nettoaika on osanottajan aika lähtöviivan ylityksestä maaliin. Virallinen tulosluettelo julkaistaan bruttoaikoina. Netto- ja väliaikasi näet omasta henkilökohtaisesta tuloksestasi. Tulokset julkaistaan osoitteessa www.rantamaraton.fi. HUOM! Tulokset lasketaan nettoajan mukaan ja tapahtumassa lähdöt tapahtuvat liukuvana lähtönä.

Palkinnot ja palkintojen jako 

Maratonilla ja puolimaratonilla palkitaan kolme parasta yleisessä ja ikäluokkasarjoissa bruttoajan perusteella. 10 ja 5 kilometrin matkalla ei jaeta palkintoja.

HUOM! Varmista sarjasi ennen kilpailua! Kilpailun jälkeen tehtyjä sarjamuutoksia ei huomioida tulosluettelossa. 

Osoitetietojen käyttö 

Osallistujien osoitetietoja voidaan käyttää tapahtuman ja sen järjestäjäseurojen tapahtumien suoramarkkinoinnissa, ellei osallistuja sitä erikseen kiellä. 

Muut ohjeet 

Näiden sääntöjen lisäksi osallistujat ovat velvollisia noudattamaan kaikkia muita järjestäjien antamia ohjeita

Johtoryhmä ja tuomaristo 

Rantamaratonin johtoryhmän ja tuomariston muodostavat kilpailun johtaja, tapahtumapäällikkö ja järjestelytoimikunnan puheenjohtaja. 

Valitukset 

Valitukset tulee tehdä viimeistään tunnin kuluttua kilpailun päättymisestä kirjallisesti kilpailukansliaan johtoryhmän käsiteltäviksi. Tapahtuma-alueella sekä juoksureitillä on kaikenlainen mainonta, mainosten jakelu ja myyntitoiminta kielletty ilman tapahtumajärjestäjän lupaa.