Information och deltagarkuvert

Information

Informationen sker huvudsakligen via email. Vi sänder några nyhetsbrev till deltagare både före och efter evenemanget.

Strandmaraton har en egen facebook-sida. Du kan också skicka din fråga till kansliet:

info@rantamaraton.fi

050 356 4970

 

Deltagarkuvert

Deltagarkuverten kan avhämtas från tävlingscentret i Otnäs idrottscentrum (Otstranden 6). Kansliet finns i Otahalli. Öppettider: fre 14.00-20.00, lö 9.00-18.00 och sö 9.00-16.00.

Vi önskar att tians deltagare undviker att besöka kansliet på lördag kl. 11-14.

I deltagarkuvertet finns tävlingsnummer, säkerhetsnålar och en kort deltagarinfo. Då du har fått ditt kuvert kan du gå vidare till följande bord och få din löpskjorta.  

Ditt deltagarkuvert får du genom att berätta ditt tävlingsnummer. Det behövs varken starttillstånd eller anmälningsbekräftelse. Var ändå beredd att påvisa din identitet vid ett eventuellt problemfall (t.ex. med körkort, personkort)

Du kan hämta flere personers deltagarkuvert på samma gång. Då skall du fylla i blanketten nedan.

kuortenhaku.pdf

Om du vill ta kuverten för en större grupp, önskar vi att du kontaktar kansliet i förväg. (info@rantamaraton.fi).