Information till deltagare

Information

Informationen sker huvudsakligen via email. Vi sänder några nyhetsbrev till deltagare både före och efter evenemanget.

Strandmaraton har en egen facebook-sida. Du kan också skicka din fråga till kansliet:

info@rantamaraton.fi

050 356 4970 (telefonnumret ibruk fr.o.m må 14.9