Information till deltagare

UPPGIFTER FÖR 2021 KOMMER ATT UPPDATERAS SENAST UNDER VÅREN 2021

Information

Informationen sker huvudsakligen via email. Vi sänder några nyhetsbrev till deltagare både före och efter evenemanget.

Strandmaraton har en egen facebook-sida. Du kan också skicka din fråga till kansliet:

info@rantamaraton.fi

050 356 4970 (telefonnumret ibruk fr.o.m må 14.9