Information till deltagare


Information

Informationen sker huvudsakligen via email. Vi sänder några nyhetsbrev till deltagare både före och efter evenemanget.

Strandmaraton har en egen facebook-sida. Du kan också skicka din fråga till kansliet:

info@rantamaraton.fi