Före starten

Omklädningsrum

Omklädningsrum finns i Otahalli (nedre plan). Omklädningsrummen har dusch. I stora hallen finns utrymme på läktaren där man kan knyta sina skor och annars göra sig klar för loppet.

WC

Tävlingscentrets WC:n finns i Otahalli (nedre plan i Otahalli, bredvid cafén, bredvid förvaringen av kläder) , på Otnäs idrottsplan och ute på området. Det finns en rad med bajamajan ute på plan nära servicebyggnaden.

Vattenpunkt

Det finns ett vattenuttag vid servicebyggnaden.

Förvaring av kläder mm

Förvaring av kläder ordnas i Otahalli. Märk din väska med ditt tävlingsnummer, med tape och tusch som finns på förvaringsområdet. Du får tillbaka dina tillhörigheter genom att visa din nummerlapp.