Före starten

Klädbyte

Det finns omklädningsutrymmen och duschar i bruk  Otahalli. 

WC

Det finns bajamajan ute vid planen och även ett par wc:n i servicebyggnaden.

Vattenpunkt

Det finns ett vattenuttag vid servicebyggnaden.

Förvaring av kläder mm

Förvaring av kläder ordnas i tält vid tävlingskansliet. Märk din väska med ditt tävlingsnummer på förhand! Packa alla grejer i en väska, Tack! Du får tillbaka dina tillhörigheter genom att visa din nummerlapp.