Före starten

UPPGIFTER FÖR 2021 KOMMER ATT UPPDATERAS SENAST UNDER VÅREN 2021

Klädbyte

Pga läget finns inga omklädningsutrymmen eller duschar i bruk. Ett tält vid planen är reserverat för klädbyte

WC

Det finns bajamajan ute vid planen och även ett par wc:n i servicebyggnaden.

Vattenpunkt

Det finns ett vattenuttag vid servicebyggnaden.

Förvaring av kläder mm

Förvaring av kläder ordnas i tält vid tävlingskansliet. Märk din väska med ditt tävlingsnummer på förhand! Packa alla grejer i en väska, Tack! Du får tillbaka dina tillhörigheter genom att visa din nummerlapp.