Ruttservice

Ruttservice punkter

Längs rutten finns följande servicepunkter (märkta med en droppe på ruttkartan) - preliminära:

Link till ruttkartan med servicepunkter.

Vid servicepunkterna finns det vatten och Leader-sportdryck. I Karhusaari punkten finns också bananer och saltkurkan.

Informationsskyltar finns ca 100 meter före varje servicepunkt.

Förstahjälp

Första hjälp finns vid servicepunkterna och på målområdet. Två bilar och en ambulans är redo för utryckning under hela tävlingen. Förstahjälpsgruppen kan kontaktas via personalen på dricksstationer eller vid rutten.

Egna drycker

På tävlingsdagen kan löparna hämta egna drycker till servicepunkternas lådor som finns i kansliet. Dryckerna bör finnas i lådorna på kansliet senast kl 10.00!  Till tians rutt levereras inga egna drycker via tävlingsarrangörerna.