Farthållare "harar"

Maraton och halvmaraton har ”harar” som löper enligt eftersträvad tid. Hararna försöker löpa hela sträckan med så jämnt tempo som möjligt.

Fördelningen av harar i startgrupperna specifieras närmare loppet.

Hararna är klädda i gul väst med den eftersträvade tiden.