Tävlingscentret

UPPGIFTER FÖR 2021 KOMMER ATT UPPDATERAS SENAST UNDER VÅREN 2021

Deltagarkuvert

Deltagarkuverten kan avhämtas från tävlingscentret vid Otnäs idrottsplan (tennisplanerna, Otstranden 6). Öppettider: fre 12.00-20.00, lö 8.300-18.00 och sö 8.30-14.00.

Vi önskar att tians deltagare undviker att besöka kansliet på lördag kl. 11-14.

I deltagarkuvertet finns tävlingsnummer, säkerhetsnålar och en kort deltagarinfo. Då du har fått ditt kuvert kan du gå vidare till följande bord och få din löpskjorta.  

Ditt deltagarkuvert får du genom att berätta ditt tävlingsnummer. Det behövs varken starttillstånd eller anmälningsbekräftelse. Var ändå beredd att påvisa din identitet vid ett eventuellt problemfall (t.ex. med körkort, personkort)

Du kan hämta flere personers deltagarkuvert på samma gång. Då skall du fylla i blanketten nedan.

kuortenhaku.pdf

Om du vill ta kuverten för en större grupp, önskar vi att du kontaktar kansliet i förväg. (info@rantamaraton.fi).