Rutten

Välkommen och löpa i det höstfagra Esbo!

Rutterna är uppdaterade för maraton och halvmaraton till år 2017 och strävan har varit att få mycket strand med och där till en flack och snabb rutt. Nytt är att vi löper i motsatt riktning via Kägelstranden, Westend, Gäddvik mot Notudden, där vi via Mattby tar oss åter mot Otnäs. Maratonlöparna löper rutten två varv, med en ca 300m tillägs länk vid början av det andra varvet.

För tians del löps rutten via Kägelstranden mot Hagalund och rutten kommer att gå igenom Hagalund centrum mot Otnäs.

Ruttkartorna finns på Google Maps:

Maraton

Halvmaraton

Tian

Femman⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠