Ympäristölupaus

Ympäristölupaus

Espoon Rantamaraton on juoksutapahtuma Rantaraitilla Espoon upeissa merellisissä maisemissa. Reitti kulkee enimmäkseen rauhallisissa puistomaisemissa kevyen liikenteen väyliä pitkin. Espoon Rantamaratonin järjestävät Esbo IF, Espoon Tapiot ja Leppävaaran Sisu.

Yhtenä tärkeänä tavoitteena järjestävillä seuroilla on rakentaa Rantamaratonista kestävän kehityksen mukainen ympäristöystävällinen juoksutapahtuma.

Ympäristöohjelmamme osalta tärkeimmät tavoitteet:

·       Rantamaraton jätteeet lajitellaan ja kierrätetään huolellisesti.

·       Vähennetään liikkumisesta aiheutuvia CO2-päästöjä.

·       Parannetaan toimitsijoiden, osallistujien ja yhteistyökumppaneiden ympäristötietoisuutta.

Rantamaraton tapahtumassa syntyvien jätteiden määrää pyritään vähentämään mm. uusiokäyttämällä ylimääräiset paidat ja numerolaput. Kaikki syntyvä muu jäte lajitellaan huolellisesti ja osallistujia tiedotetaan oikeista lajittelukäytännöistä. Tapahtumassa käytettävien juomamukien osalta etsitään käyttöön kierrätetystä materiaalista tai muusta ympäristöä vähemmän rasittavasta materiaalista valmistettuja juomamukeja. Lisäksi osallistujapakettien tekemisessä syntyvä jäte lajitellaan tehokkaasti sekä pyritään järkevästi uusiokäyttämään ylijääneet materiaalit.

Rantamaratonin osallistujille ja toimitsijoille lähetettävässä infossa on mukana opastusta siirtyä käyttämään enemmän julkista liikennettä ja saapua paikalle metron tai linja-auton lisäksi joko kaupunkipyörillä, omalla pyörällä tai kävellen. Tapahtumassa käytettävien autojen osalta pyritään valitsemaan sellaiset yhteistyökumppanit, jotka tarjoavat mahdollisimman vähäpäästöisiä kulkuneuvoja tapahtuman käyttöön.

Rantamaratonin tapahtuman osalta pyritään löytämään koko ajan uusia toimintamalleja, joilla tapahtuman haitallisia ympäristövaikutuksia pystytään pienentämään. Rantamaratonin yhteydessä on tarkoitus järjestää toistuvasti Rantaraitilla roskien keräämiseen keskittyvä Rantaraitti Plogging tapahtuma järjestävien urheiluseurojen toimesta. Rantamaratonin tapahtumalle etsitään sopivia kompensaatiokohteita, joilla voimme lisätä luonnon monimuotoisuutta reittimme varrella. Vuoden 2022 keväälle on suunniteltu hyönteishotellien kiinnitystä ja haitallisten kasvien keräystapahtuma reitin varrella. Lisäksi samana vuonna siirrytään järjestelmään, jossa numerot tulostetaan tapahtuman yhteydessä todellisen ilmoittautumistilanteen mukaisesti vähentäen näin isoa ylimääräisten numerolappujen jätemäärää.

Espoossa 9.9.2021


Espoo Rantamaraton seurayhteisö